A laborról


Epizódok a múltból


Dr. Gordos Géza (1976-tól 2002-ig a BME TTT ill. jogelődjének tanszékvezetője, 1999-ben a Eurospeech'99 konferencia általános elnöke) indította el a beszédkommunikációs területen a kutatást és fejlesztést 1969-ben. Ez a munka azóta is megszakítás nélkül folyik a beszédfeldolgozás gyakorlatilag minden jelentős területén. Tudomásunk szerint ma Magyarországon ez a beszédkutatási oktató-kutató hely rendelkezik a legszélesebb tudományos spektrummal, a legnagyobb létszámmal és a legjelentősebb eredményekkel. Kiemelkedő eredményekkel és több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a beszédkutatásban, a beszédtechnológia ipari alkalmazásában. Ehhez kapcsolódik a fogyatékos (beszéd és látássérült) emberek támogatásában való aktív részvételünk is.

A BME TTT munkatársai az 1987-es megalakulástól kezdve folyamatosan jelen voltak a beszédkutatási területen. A tanszék eredményeiről rendszeresen elhangzanak előadások a beszédkommunikáció és beszédtechnológia egyik legjelentősebb rendezvényén, a kétévente megrendezett nemzetközi Eurospeech konferenciákon. Eredményeink elismeréseként az Európai (ma már Nemzetközi) Beszédkommunikációs Társaság (ESCA, jelenleg ISCA) megbízta tanszékünket az Eurospeech'99 szakmai szervezésével. A konferencia 1999. szeptember 5-9 között nagy sikerrel (mintegy 730 előadás, 1100 résztvevő 51 országból) zajlott le. Változatos formákban mindig törekedtünk az interdiszciplináris együttműködésre más hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel (MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Laboratóriuma, MATÁV PKI, Kecskeméti Főiskola, Szegedi Egyetem, Morphologic, NTT, bécsi, darmstadti, madridi és portói egyetem, stb.). Részt vettünk és veszünk a COST, ACCORD, Copernicus, Framework IV kutatási programokban. Eredményeink 1982 óta folyamatosan ipari hasznosításra is kerültek (Matáv, Westel, Hungarocom, Consultronics, Siemens, stb.). A Westel Rt.-nél 1999 óta folyamatosan üzemel elektronikus-levél felolvasónk (Mailmondó). 2001-ben üzemszerűen bemutattuk hálózatos SMS-felolvasó rendszerünket. 2002-2003-ban elkészítettük az első magyar nyelvű VoiceXML böngészőt. 2003. okt. 7 óta termék a Westelnél a M.I.T. Systems Kft-vel közösen fejlesztett, mobiltelefonon futó SMS-felolvasó (SMSmondó). 2004. februárjában került üzembe szintén a Westelnél a 118-as vagy 1230-as számon elérhető automatikus szám szerinti tudakozó megoldásunk.

1992-ben a tanszéken fejlesztett MULTIVOX többnyelvű felolvasó rendszer a Software for Europe nemzetközi verseny egyik magyar nyertese, 1996-ban pedig a Távközlési és Jelfeldolgozási Laboratórium mérőműszere az Európai Innovációs Díj egyik nyertese lett, és elnyerte a KHVM Innovációs Nagydíját is. 2004-ben az Innovációs Nagydíj pályázat informatikai területének I. helyezettje lett a tanszék és a M.I.T: Systems Kft. együttműködésében fejlesztett SMSmondó rendszer.

1999-ben a tanszék öt jelenlegi és egy korábbi munkatársa (Gordos Géza, Németh Géza, Olaszy Gábor, Tatai Péter, Takács György és Vicsi Klára) megosztott Akadémiai Díjat kapott a beszédkutatás terén elért eredményeiért. 2000-ben Gordos Géza tevékenységét Széchenyi Díjjal ismerték el. Németh Géza és Olaszy Gábor a Kluwer kiadásában megjelenő International Journal of Speech Technology folyóirat szerkesztőbizottságának felkért tagjai. Ez a lap a főszerkesztő kezdeményezésére és szerkesztésében 2000-ben különszámot jelentetett meg a magyarországi beszédtechnológiai eredményekről. Az elfogadott 12 cikk közül 9 szerzői között szerepelnek munkatársaink. Németh Géza az EU V. Keretprogram Human Language Technologies témakörének felkért és regisztrált bírálója (expert/evaluator) volt. 2004. március 15-én Gordos Géza, Németh Géza és Olaszy Gábor a Parlamentben vehette át a Köztársasági Elnök Úrtól a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.

A K+F eredményeit visszacsatoljuk az oktatásba különböző tantárgyak, projekt laboratórium, diplomamunkák és Ph.D. képzés keretében. Ezen a téren jelentős előrelépést jelent, hogy 2001 tavaszától Beszédinformációs Rendszerek néven a BME VIK Informatika szakon az alapképzés keretében a 6.félévben 76 hallgató számára tárgy indult. A tárgyat a 2004 tavaszi félévben 250 hallgató vette fel.

2004-től


A beszédkutatási és beszédtechnológiai fejlesztő munka a tanszéken három laboratórium keretében folyik, laboratóriumonként 2-2 vezető oktató/kutató, 2-3 Ph.D: hallgató és doktori fokozat előtt álló munkatárs, 1-2 szakalkalmazott részvételével.

Kapcsolat