A tárgy célkitűzése

Az Önálló laboratórium tárgy alapvető célkitűzése, hogy a hallgató egy általa választott témával önállóan foglalkozik (bizonyos esetekben esetleg néhány hallgatótársával együtt), egy hozzá rendelt konzulens irányítása alatt. A feladat elvégzésére a hallgatónak egy teljes félév áll rendelkezésére.

A kiválasztott tématerület egyeztetését követően a hallgató a konzulens felügyelete mellett, a konzulenssel egyeztetett ütemben és mérföldkövek szerint végzi önálló feladatát, rendszeres konzultáció mellett.


A tárgy felelőse

Témánként és képzési formánként eltérő!


A tárgy hivatalos adatlapja


A tárgy alapadatai

A tárgy minden képzési formában kötelező.

A tárgy követelményei: 0/10/0/f

A tárgy sikeres teljesítéséhez a félévre kitűzött feladatot kell a hallgatónak teljesítenie, majd a félév végén a tárgyfelelősnek mind írásban, mind pedig szóban be kell számolnia az elvégzett feladatáról. A hallgató osztályzata a konzulens által adott érdemjegyből, illetve a tárgyfelelős által javasolt írásbeli és szóbeli beszámoló érdemjegyeiből áll össze.

A tárgy keretein belül a hallgatók konzultációkon vesznek részt a konzulens szervezésében, a konzulens által meghatározott gyakorisággal és időtartamban.

Témakiírásaink:

Csoportunk alapvetően közösen készít témakiírásokat az összes Önálló laboratórium tárgyra. Ez azt jelenti, hogy várjuk hallgatók jelentkezését bármely képzési formából bármelyik témánkra. A témák mindegyike úgy kerül kiírásra, hogy az adott téma akár a BSc képzés Önálló laboratóriumától az MSc képzés Diplomatervezés tárgyáig folytatható.


Aktuális témakiírásaink:


Aktuális témakiírásaink megtalálhatóak a tanszéki intraweb oldalon, ami lehetőséget nyújt a témák böngészésére, a részletes tematikák megismerésére és témajelentkezésre (ami nem helyettesíti az adott kiírt téma témavezetőjével való személyes egyeztetést) is.


A tárgy segédanyagai

Tippek az önálló labor (és szakdolgozat, diplomatervezés) tantárgyakhoz