Dr. Olaszy Gábor

emeritus professzor

Elérhetőség

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
BME I. épület, IB151-es szoba
Magyar Tudósok krt. 2.
Budapest, 1117 HUNGARY

E-mail

olaszy /kukac/ tmit /pont/ bme /pont/ hu

Telefon

+36-1-463-3883

Fax

+36-1-463-3107

Olaszy Gábor oldala jelenleg feltöltés alatt áll.


Kutatási területek

Programozási nyelvek, keretrendszerek

Nyelvi ismeretek


Tanulmányok

Munkahely

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

Egyéb szakmai tevékenység


Oktatási tevékenység

Önálló laboratórium, szakdolgozat, diplomatervezés


Publikációk

Összesen 208 publikáció, ebből
 • 88 folyóiratcikk (24 nemzetközi, 64 magyar)
 • 69 konferenciacikk (58 nemzetközi, 11 magyar)
 • 27 könyvfejezet (7 nemzetközi, 20 magyar)
 • 24 egyéb

 1. Szaszák György, Beke András, Olaszy Gábor, Tóth Bálint Pál, Gépi beszéd természetességének növelése automatikus, beszédjel alapú hangsúlycímkéző algoritmussal, In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016), Szeged, Magyarország, 2016, pp. 144-153
 2. Abari Kálmán, Olaszy Gábor, A magyar beszéd formánslenyomatai és a koartikuláció tágabb hatóköre, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 24, 2016, pp. 89-102 DOI
 3. Olaszy Gábor, Abari Kálmán, Az artikulációs mozgások akusztikai vetületének adatbázisa magyar beszédre, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 23, 2015, pp. 222-232 link
 4. Németh Géza, Zainkó Csaba, Bartalis Mátyás, Olaszy Gábor, Többnyelvű vasúti hangos utastájékoztatás korpusz alapú TTS módszerrel, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 23, 2015, pp. 233-241 link
 5. Kálmán Abari, Tamás Gábor Csapó, Bálint Pál Tóth, Gábor Olaszy, From text to formants - indirect model for trajectory prediction based on a multi-speaker parallel speech database, In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Drezda, Németország, 2015, pp. 623-627 Scopus pdf
 6. György Szaszák, András Beke, Gábor Olaszy, Bálint Pál Tóth, Using automatic stress extraction from audio for improved prosody modeling in speech synthesis, In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Drezda, Németország, 2015, pp. 2227-2231 Scopus pdf
 7. Csaba Zainkó, Mátyás Bartalis, Géza Németh, Gábor Olaszy, A Polyglot Domain Optimised Text-To-Speech System for Railway Station Announcements, In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Drezda, Németország, 2015, pp. 1236-1240 Scopus pdf
 8. Olaszy Gábor, Abari Kálmán, Bartalis Mátyás, Magyar hangsúlyjelölési szöveges adatbázis fejlesztése és referencia-vizsgálata, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2014, 2014, pp. 205-219 pdf
 9. Abari K, Olaszy G, Magyar hangsúly adatbázis az interneten kutatáshoz és oktatáshoz, In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Tenth Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2014, pp. 347-356
 10. Olaszy Gábor, Precíziós, párhuzamos Magyar beszédadatbázis fejlesztése és szolgáltatásai, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2013, 2013, pp. 261-270 link
 11. Tóth Bálint Pál, Németh Géza, Olaszy Gábor, Beszédkorpusz tervezése magyar nyelvű, rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasóhoz, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 20, 2012, pp. 278-295
 12. Simon E, Lendvai P, Németh G, Olaszy G, Vicsi K, A magyar nyelv a digitális korban = The Hungarian Language in the Digital Age, Rehm G, Uszkoreit H (szerk.) , Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2012, p. 73 DOI link
 13. Olaszy Gábor, Gondolatok a gépi beszédelőállításról 2012-ben, In: Beszédtudomány, 2012, pp. 353-366
 14. Abari Kálmán, Olaszy Gábor, Új módszer nagyméretű beszédadatbázisok formánsadatokkal történő ellátására, In: Beszéd, adatbázis, kutatások, 2012, pp. 251-267
 15. Abari Kálmán, Olaszy Gábor, A formánsmenetek rendszere CVC kapcsolatok magánhangzóiban a C képzési helyének függvényében, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2012, 2012, pp. 70-93
 16. Olaszy Gábor, Spoken dialogue-based phone information system for pharmaceuticals, In: PHONETICIAN, vol. 97-98, 2011, pp. 109-118
 17. Olaszy Gábor, Precíziós, párhuzamos Magyar beszédadatbázis fejlesztése és szolgáltatásai, In: Beszédkutatás 2011, 2011, pp. 261-270
 18. Olaszy Gábor, On line acoustic features of segmental level speech data (Hungarian), In: PHONETICIAN, vol. 97-98, 2011, pp. 88-92
 19. Géza Németh, Gábor Olaszy, Tamás Gábor Csapó, Spemoticons: Text-To-Speech based emotional auditory cues, In: ICAD 2011, Budapest, Magyarország, 2011, pp. 1-7 pdf Google scholar
 20. Abari Kálmán, Olaszy Gábor, Magyar formánsadatbázis az interneten, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2011, 2011, pp. 73-82
 21. Abari Kálmán, Olaszy Gábor, Interaktív formánsérték-módosító fejlesztése, In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2011, pp. 309-315
 22. Abari Kálmán, Rácz Zsuzsanna Zsófia, Olaszy Gábor, Formant maps in Hungarian vowels – online data inventory for research, and education, In: Proc. of the International Conference on Speech and Technology (Interspeech) 2011, Firenze, Olaszország, 2011, pp. 1620-1623 WoS
 23. Olaszy Gábor, Bartalis Mátyás, Gyógyszervonal, automatikus telefonos információs rendszer, In: A magyar beszéd, 2010, pp. 562-566
 24. Olaszy Gábor, Abari Kálmán, Elektronikus kiejtési szótár IPA-jelekkel és hangidőtartamokkal, In: A magyar beszéd, 2010, pp. 320-324
 25. Olaszy Gábor, Abari Kálmán, A magyar hangkapcsolódások akusztikai bemutatása szavakban, In: A magyar beszéd, 2010, pp. 315-319
 26. Olaszy Gábor, Bartalis Mátyás, A beszédadatbázis címkézése, In: A magyar beszéd, 2010, pp. 305-310
 27. Olaszy Gábor, A beszéd szupraszegmentális szerkezete, In: A magyar beszéd, 2010, pp. 171-205
 28. Olaszy Gábor, A beszéd komplex szerkezete, In: A magyar beszéd, 2010, pp. 9-18
 29. Németh Géza, Olaszy Gábor (szerk.), A magyar beszéd, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, p. 708 pdf
 30. Olaszy Gábor, Rácz Zsuzsanna, Bartalis Mátyás, Formánsmérések automatizálása, formánsadatbázisok létrehozása, In: Beszédkutatás 2009, 2009, pp. 134-147
 31. Németh Géza, Olaszy Gábor, Vicsi Klára, Fegyó Tibor, Beszélgető gépek?!, In: HIRADÁSTECHNIKA, vol. LXIV., 2009, pp. 53-57
 32. Géza Németh, Csaba Zainkó, Mátyás Bartalis, Gábor Olaszy, Géza Kiss, Human Voice or Prompt Generation? Can They Co-Exist in an Application?, In: Interspeech 2009, Brighton, Nagy-Britannia, 2009, pp. 620-623 Scopus Google scholar WoS
 33. Olaszy Gábor, Bartalis Mátyás, Jelfeldolgozási és fonetikai algoritmusok kombinációja a gépi hanghatárjelölés javítására, In: Beszédkutatás 2008, 2008, pp. 208-220
 34. Olaszy Gábor, Az [i]+V és V+[i] hangkapcsolódások akusztikai elemzése a hiátustöltés magyarázásához, In: Beszédkutatás 2008, 2008, pp. 76-81
 35. Olaszy Gábor, Rácz Zsuzsanna Zsófia, Abari Kálmán, A formant trajectory database of Hungarian vowels, In: PHONETICIAN, vol. 97-98, 2008, pp. 7-14
 36. Németh Géza, Olaszy Gábor, Bartalis Mátyás, Zainkó Csaba, Fék Márk, Mihajlik Péter, Beszédadatbázisok előkészítése kutatási és fejlesztési célok hatékonyabb támogatására, In: HIRADÁSTECHNIKA, vol. LXIII, no. 5, 2008, pp. 18-24
 37. Németh G, Kiss G, Zainko Cs, Olaszy G, Tóth B, Speech Generation in Mobile Phones, In: Human Factors and Interactive Voice Response Systems, 2008, pp. 163-191 DOI Google scholar link
 38. Németh G, Olaszy G, Bartalis M, Kiss G, Zainkó Cs, Mihajlik P, Haraszti Cs, Automated Drug Information System for Aged and Visually Impaired Persons, In: Computers Helping People with Special Needs, 2008, pp. 238-241 Scopus DOI Google scholar WoS
 39. Tamm Anne, Abari Kálmán, Olaszy Gábor, Accent Assignment Algorithm in Hungarian Based on Syntactic Analysis, In: 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Antwerp, Belgium, 2007, pp. 466-469 pdf
 40. Olaszy G, Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007, p. 260 pdf
 41. Olaszy G, Haraszti Cs, Lakossági gyógyszerinformációs rendszer beszédmodulokkal, In: MAGYAR TUDOMÁNY, vol. 168, no. 3, 2007, pp. 268-270 link
 42. Olaszy G, Fonetikai algoritmus a hanghatárok gépi meghatározásának javítására nagyméretű beszédadatbázisokban, In: V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Fifth Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2007, pp. 12-23
 43. Olaszy G, Beszédstratégiák a prozódia tükrében, In: MAGYAR TUDOMÁNY, vol. 168, no. 1, 2007, pp. 58-61
 44. Olaszy G, Bőhm T, A magyar [v] hang szerkezetének és zörejességének fonetikai vizsgálata, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 15, 2007, pp. 19-35 pdf
 45. Olaszy G, A koartikulációs néma fázis jelensége, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 15, 2007, pp. 47-59
 46. Németh G, Zainkó Cs, Kiss G, Olaszy G, Fekete L, Tóth D, Replacing a Human Agent by an Automatic Reverse Directory Service, In: Advances in Information Systems Development, Budapest, Magyarország, 2007, pp. 321-328 DOI Google scholar WoS
 47. Németh G, Zainkó Cs, Fék M, Olaszy G, Bartalis M, Promptgenerátor - Ügyfélszolgálati hangos üzenetek automatikus gépi előállítása egy adott bemondó hangjára, In: V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Fifth Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2007, pp. 3-11
 48. Németh G, Olaszy G, Bartalis M, Kiss G, Zainkó Cs, Mihajlik P, Haraszti Cs, Beszédkommunikáció az ember és a gép között, In: Mozaikok a hazai telematika eredményeiből, 2007, pp. 37-52
 49. G Németh, G Olaszy, M Bartalis, G Kiss, Cs Zainkó, P Mihajlik, Speech based Drug Information System for Aged and Visually Impaired Persons, In: Interspeech 2007 - Eurospeech, Antwerpen, Belgium, 2007, pp. 2533-2536 Scopus Google scholar link WoS
 50. Gábor K, Abari K, Tamm A, Olaszy G, Számítógépes összehasonlító szövegelemzés ügyfélszolgálati tájékoztatók legfontosabb prozódiai elemeinek a meghatározására, In: V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Fifth Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2007, pp. 24-33
 51. Abari Kálmán, Olaszy Gábor, A magyar beszéd hangkapcsolódásainak bemutatása az interneten, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2007, 2007, pp. 178-186
 52. Olaszy G, Németh G, Fék M, Új rendszerű, korpusz alapú gépi szövegfelolvasó fejlesztése és kísérleti eredményei, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 14, 2006, pp. 183-196
 53. Olaszy G, Váradi T, Prószéky G, Nyelvtechnológia, In: Magyar nyelv, 2006, pp. 1038-1072
 54. Olaszy G, Németh G, Bartalis M, Kiss G, Zainkó Cs, Fegyó T, Árvay G, Szepezdi Zs, Terplánné Balogh M, Kísérleti gyógyszerinformációs rendszer beszédmodulokkal, In: HIRADÁSTECHNIKA, vol. LXI, no. 3, 2006, pp. 8-13
 55. Olaszy G, Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006, p. 187 pdf
 56. Olaszy G, A nazálisok okozta szerkezetvéltozás a zár-, rés- és zár-rés hangoknál mássalhangzó kapcsolatokban, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 14, 2006, pp. 32-43
 57. Olaszy G, A korpusz alapú beszédszintézis nyelvi, fonetikai kérdései, In: HIRADÁSTECHNIKA, vol. LXI, no. 3, 2006, pp. 43-50
 58. Németh G, Olaszy G, Bőhm T, Ugron Z, Szöveges adatbázis tervezése rendszerüzenet generátorhoz, In: HIRADÁSTECHNIKA, vol. LXI, no. 3, 2006, pp. 38-42 pdf
 59. Fék M, Pesti P, Németh G, Zainkó Cs, Olaszy G, Corpus-Based Unit Selection TTS for Hungarian, In: LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 4188, 2006, pp. 367-373 Scopus DOI Google scholar WoS
 60. Abari Kálmán, Olaszy Gábor, Internetes beszédadatbázis a magyar mássalhangzó kapcsolódások akusztikai szerkezetének bemutatására, In: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Fourth Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2006, pp. 213-222
 61. Abari K, Olaszy G, Kiss G, Zainkó CS, Magyar kiejtési szótár az Interneten, In: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Fourth Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2006, pp. 223-230
 62. Tamm A, Olaszy G, Kísérlet automatizált szövegelemzési módszerek kialakítására a szóhangsúlyok meghatározásához, In: III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Third Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2005, pp. 383-393
 63. Olaszy G, Prozódiai szerkezetek jellemzése a hírfelolvasásban, a mesemondásban, a novella- és a reklámok felolvasásában, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 13, 2005, pp. 21-50
 64. Olaszy G, Phonetics and speech technology, In: Proceedings of Forum Acusticum 4th European Congress on Acoustics., Budapest, Magyarország, 2005, pp. 2663-2667
 65. Olaszy G, Abari K, Adatbázisok és számítógépprogramok a magyar beszéd idoszerkezeti vizsgálatához, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. 5, no. 1-2, 2005, pp. 41-62
 66. Fék M, Olaszy G, Szabó J, Németh G, Gordos G, Érzelem kifejezése gépi beszéddel, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 13, 2005, pp. 134-144
 67. Olaszy G, Fék M, Németh G, Gordos G, Megértést segítő részletező gépi névfelolvasás magyar nyelvre, In: II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Second Hungarian Conference on Computational Linguistics], Szeged, Magyarország, 2004, pp. 301-306
 68. Olaszy G, Adatbázis a magyar szavak hangidőtartam-képeinek bemutatására, adatbázis, 2004
 69. Nikléczy P, Olaszy G, Kempelen's speaking machine from 1791, In: GRAZER LINGUISTISCHE STUDIEN, vol. 62, no. Herbst, 2004, pp. 111-120
 70. Fek M, Nemeth G, Olaszy G, Gordos G, Design of a Hungarian emotional, database for speech analysis and synthesis, In: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 3068, 2004, pp. 113-116 Scopus Google scholar WoS
 71. Olaszy G, Váradi T, Prószéky G, Nyelvtechnológia, In: A magyar nyelv kézikönyve, 2003, pp. 567-588
 72. Olaszy G, Magyar szóalakok hangidő-térképei, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 10, 2003, pp. 113-134
 73. Olaszy G, Az artikuláció akusztikai vetülete - a hangsebészet elmélete és gyakorlata, In: Kísérleti Fonetika, 2003, pp. 241-254
 74. Olaszy G, Az alapfrekvencia és a hangsúlyozás kapcsolata a magyarban, In: Kísérleti Fonetika, 2003, pp. 73-84
 75. Olaszy G, Gordos G, Németh G, A gépi beszédkeltés korszerű módszerei, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. III, no. 1, 2003, pp. 13-28
 76. Olaszy G, A beszéd akusztikai-fonetikai elemzése és modellezése különös tekintettel a korszerű beszédépítés követelményeire, 2003
 77. Nikléczy P, Olaszy G, A reconstruction of Kempelen's Speaking Machine, In: Proceedingsof the 8th European Conference on Speech Communication and Technology, Geneva, Svájc, 2003, pp. 894-897
 78. Németh G, Zainkó Cs, Kiss G, Fék M, Gordos G, Olaszy G, Language Processing for Name and Address Reading in Hungarian, In: IEEE International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering (IEEE NLP-KE 2003), Beijing, Kína, 2003, pp. 238-243 DOI Google scholar WoS
 79. Olaszy G, The most important prosody patterns of Hungarian, In: ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, vol. 49, no. 3-4, 2002, pp. 277-306
 80. Olaszy G, Model to predict Hungarian sound durations for continuous speech, In: ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, vol. 49, no. 3-4, 2002, pp. 321-345
 81. Olaszy G, Kovács M, Nikléczy P, Gósy M, Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek, In: Nikol Kiadó, Budapest, Hungary, előadás, Olaszy G (szerk.) , 2002, pp. 1-600
 82. Olaszy G, A magyar kérdés dallamformáinak és intenzitásszerkezetének fonetikai vizsgálata, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 10, 2002, pp. 83-99
 83. Nikléczy P, Olaszy G, Kempelen Farkas beszélőgépének rekonstruálása, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 10, 2002, pp. 5-17
 84. Kovács M, Olaszy G, Nikléczy P, Human-machine communication by voice. A multimedia tutorial for linguists and engineers, In: Conference on New Directions on Humanities Computing (ALLC/ACH 2002), Tübingen, Németország, 2002, pp. 53-55
 85. Gósy M, Kovács M, Olaszy G, Nikléczy P, Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek. Interdiszciplináris, multimédiás szoftver számítógépre, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 10, 2002, pp. 212-215
 86. Olaszy G, Prozodémák fonetikai reprezentációja, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 9, 2001, pp. 28-46
 87. Olaszy G, Koutny I, Intonation of Hungarian questions and their prediction from text, In: Prosody 2000, 2001, pp. 179-196
 88. Olaszy G, Koutny I, Intonation of Hungarian questions and their prediction from text, In: Speech and Language Technology 5, 2001, pp. 105-123
 89. Olaszy G, Kiss G, Németh G, Hungarian audiovisual prosody composer and TTS development environment, In: Prosody 2000, 2001, pp. 167-177 Google scholar
 90. Olaszy G, Németh G, Olaszi P, Automatic Prosody Generation - a Model for Hungarian, In: European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech 2001), Aalborg, Dánia, 2001, pp. 525-528 Google scholar
 91. Olaszy G, Németh G, Olaszy P, Automatic prosody generation - a model for Hungarian, In: Black Holes in Binaries and Galactic Nuclei: Diagnostics, Demography and Formation, Berlin; Heidelberg, Németország, 2001, pp. 525-528
 92. Kiss G, Németh G, Olaszy G, Intensity normalization of speech building units in the Profivox Hungarian text-to-speech system, In: EURASIP Conference on Digital Signal Processing for Multimedia Communications and Services (ECMCS2001), Budapest, Magyarország, 2001, pp. 334-337
 93. Kiss G, Németh G, Olaszy G, Gordos G, A Flexible Multilingual TTS Development and Speech Research Tool, In: European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech 2001), Aalborg, Dánia, 2001, pp. 517-520 Google scholar
 94. Kiss G, Németh G, Olaszy G, Gordos G, A flexible multilingual TTS development and speech research Tool, In: Black Holes in Binaries and Galactic Nuclei: Diagnostics, Demography and Formation, Berlin; Heidelberg, Németország, 2001, pp. 517-520
 95. Olaszy G, The prosody structure of dialogue components in Hungarian, In: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH TECHNOLOGY, vol. 4, no. 3-4, 2000, pp. 165-176 Scopus DOI
 96. Olaszy G, Koutny I, Stress, focus and tempo in Hungarian sentences for TTS conversion, In: SPEECH AND LANGUAGE TECHNOLOGY, Olaszy G, Alexin Zoltán (szerk.) , vol. 4/1, 2000, pp. 57-70
 97. Olaszy G, Kiss G, Németh G, Olaszi P, Profivox: a legkorszerűbb hazai beszédszintetizátor, In: Beszédkutatás 2000, 2000, pp. 167-179
 98. Olaszy G, Németh G, Olaszi P, Kiss G, Zainkó Cs, Gordos G, Profivox - a Hungarian TTS System for Telecommunications Applications, In: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH TECHNOLOGY, vol. 3, no. 3-4, 2000, pp. 201-215 Scopus DOI Google scholar
 99. Olaszy G, Kísérlet a magyar beszédhangok specifikus időtartamának meghatározására folyamatos beszédre, In: Beszédkutatás 2000, 2000, pp. 26-38
 100. G Olaszy, D Gardner-Bonneau (szerk.), International Journal of Speech Technology, 2000, pp. 153-300
 101. Németh G, Zainkó C, Fekete L, Olaszy G, Endrédi G, Olaszi P, Kiss G, Kis P, The design, implementation and operation of a Hungarian e-mail reader, In: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH TECHNOLOGY, vol. 3, no. 3-4, 2000, pp. 217-236 Scopus DOI Google scholar
 102. Németh G, Olaszy G, Zainkó Cs, Gordos G, Eljárás magyar nyelven ékezetes betűk használata nélkül készített szövegek ékezetes betűinek visszaállítására, szabadalom, 2000
 103. Koutny I, Olaszy G, Olaszi P, Prosody prediction from text in Hungarian and its realisation in TTS conversion, In: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH TECHNOLOGY, vol. 3, no. 3-4, 2000, pp. 187-200 Scopus DOI
 104. Gósy M, Olaszy G (szerk.), International Journal of Speech Technology 2000/3-4, 2000
 105. Olaszy G, Németh G, Olaszi P, Gordos G, TTS supported interactive speech message composer for large, limited vocabulary, but open information systems, In: European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech '99), Budapest, Magyarország, 1999, pp. 943-946 pdf
 106. Olaszy G, Németh G, Olaszi P, Preparation of Limited Vocabularies with an Interactive Open TTS Based Development System, In: Czech-Polish-Hungarian Workshop On Circuit Theory, Signal Processing and Applications, Herbertov, Csehország, 1999, pp. 73-76
 107. Olaszy G, Németh G, Kempelentől a PROFIVOX szövegfelolvasóig, In: BYTE, vol. 1999, 1999, pp. 44-47
 108. Olaszy G, Németh G, IVR for banking and residental tehephone subscibers using stored messages combined with a new number-to-speech synthesis method, In: Human factors and voice interactive systems, 1999, pp. 237-256 DOI Google scholar
 109. Olaszy G, Gépi beszédkeltés információs rendszerekhez Magyarországon, In: AKUSZTIKAI SZEMLE, vol. 3, no. 1-3, 1999, pp. 4-13
 110. Olaszy G, Gépi beszédkeltés, In: MAGYAR TÁVKÖZLÉS: A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT LAPJA, vol. 10, no. 10, 1999, pp. 24-27
 111. Olaszy G, Beszédadatbázisok készítése gépi beszédelőállításhoz, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 7, 1999, pp. 68-89
 112. Németh Géza, Csaba Zainkó, Gábor Olaszy, Gábor Prószéky, Problems of Creating a Flexible E-mail Reader for Hungarian, In: Proceedings of the 6th European Conference on Speech Communication and Technology, Budapest, Magyarország, 1999, pp. 939-942
 113. Kis Balázs, Németh Géza, Olaszy Gábor (szerk.), Proceedings of the 6th European Conference on Speech Communication and Technology, vol. Vol. 2, 1999
 114. Erdőhegyi K, Németh G, Olaszy G (szerk.), Proceedings of Eurospeech '99. : 6th European Conference on Speech Communication and Technology, vol. 1. kötet, Budapest: Technical University of Budapest, Department of Telecommunications & Telematics, 1999
 115. Olaszy Gábor, Olaszi Péter, Hangidőtartamok mesterséges változtatása periódusok kivágásával, megismétlésével, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 6, 1998, pp. 151-162
 116. Olaszi P, Koutny I, Olaszy G, Németh G, Syntactic Analysis of Hungarian Sentences to Predict Prosodic Information for Speech Synthesis, In: Polish-Czech-Hungarian Workshop on Circuit Theory, Signal Processing, And Applications, Krakkó, Lengyelország, 1998, pp. 49-54
 117. Freitas D, Teixeira J, Olaszy G, Németh G, MULTIVOX - Conversor Texto-Fala para o Portugues, In: III Encontro para o Processamento Computacional de Portugues Escrito e Falado (PROPOR '98), Porto Alegre, Brazília, 1998, pp. 88-98 Google scholar
 118. Olaszy G, Változik-e a szó formánsszerkezete a kiejtési folyamat különböző pontjain?, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 5, 1997, pp. 50-62
 119. Olaszy G, Nemeth G, Prosody generation for German Cts/tts systems (from theoretical intonation patterns to practical realisation), In: SPEECH COMMUNICATION, vol. 21, no. 1-2, 1997, pp. 37-60 Scopus DOI Google scholar WoS
 120. Németh G, Ferenczy T, Olaszy G, A flexible Client-Server Model for Multilingual CTS/TTS Development, In: European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech '97), Rhodes, Görögország, 1997, pp. 693-697
 121. Olaszy G, Számelemek kiejtésének fonetikai vizsgálata, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 4, 1996, pp. 72-78
 122. Olaszy G, Szabályrendszer prozódiai elemek gépi megvalósításához, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 4, 1996, pp. 72-78
 123. Olaszy G, Németh G, Szilágyi E, Nikléczy P, Eljárás emberi beszédből kivágott beszédelemek halmazának és összekapcsolásuk szabályainak meghatározására gép által magyar nyelven bemondandó tetszőleges számok, telefonszámok, pénzösszegek, számlaszámok, mérési eredmények számadatainak automatikus gépi összeállításához és felolvasásához, szabadalom, 1996
 124. Olaszy G, Multidev and Phonovox: Computational tools for phonetic research developed in Hungary, In: STUDIES IN APPLIED LINGUISTICS, Gósy M, Olaszy G (szerk.) , vol. 2, 1995, pp. 139-148
 125. Olaszy G, Experiment for the automatic generation of prosody patterns in synthetized german declarative sentences, In: STUDIES IN APPLIED LINGUISTICS, Hunyadi L, Gósy M, Olaszy G (szerk.) , vol. 2, 1995, pp. 49-66
 126. Olaszy G, A kérés, a figyelmeztetés, a felszólítás és a kérdés prozódiája a kijelentő mondat tükrében, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 3, 1995, pp. 46-61
 127. Németh G, Olaszy G, Gómez L H, Freitas D, Pataki L, Improvement, evaluation and testing of a low cost multilingual portable speaking aid for the speech impaired, In: European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH '95), Madrid, Spanyolország, 1995, pp. 1887-1890
 128. Olaszy G, Sound duration measurements in declarative sentences, In: ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, vol. 42, 1994, pp. 51-62
 129. Olaszy G, Hangidőtartam-módosító kisérletek a gépi beszéd ritmusának javítására, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2, 1994, pp. 140-151
 130. Olaszy G, Kálmán ZS, Olaszi P, BLISSVOX - Voice output communication system for teaching, rechabilitation and communication, In: Computers for Handicapped Persons, Vienna, Ausztria, 1994, pp. 421-428 DOI
 131. Olaszy G, Kálmán ZS, Olaszi P, A BLISSVOX - beszélő kommunikációs rendszer, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2, 1994, pp. 228-236
 132. Olaszy G, Németh G, Voxaid: an interactive speaking comunication aid software for the speech impaired, In: European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech '93), Berlin, Németország, 1993, pp. 1821-1824 Google scholar
 133. Olaszy G, Voxaid: an interactive speaking communication aid software for the speech impaired, In: Tutorial and Workshop on Applications of Speech Technology (ESCA-NATO/RSG 10), Lautrach, Németország, 1993, pp. 1821-1824
 134. Olaszy G, Improvements of the Spanish version of the Multivox text-to-speech system, In: Proceedings of the ESCA-NATO Workshop "Applications of speech technology", 1993, pp. 869-872
 135. Olaszy G, Hangidőtartamok számítógépes elemzése a beszéd ritmikai szerkezetének vizsgálatálatához, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 1, 1993, pp. 116-127
 136. Németh G, Tihanyi A, Olaszy G, Gátmezei J, Integrated Application of Low Bit Rate Coding and Text-To-Speech Synthesis for Intelligent Telecommunications Services, In: Tutorial and Workshop on Applications of Speech Technology (ESCA-NATO/RSG 10), Lautrach, Németország, 1993, pp. 163-166 pdf
 137. Gonsalo E L, Olaszy G, Németh G, Improvements of the Spanish version of the Multivox text-to-speech system, In: European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech '93), Berlin, Németország, 1993, pp. 869-872
 138. Sabah M A, Gordos G, Olaszy G, Acoustic Building Units for Formant Synthesis Text-to-Speech Converter System for Modern Standard Arabic, In: PERIODICA POLYTECHNICA-ELECTRICAL ENGINEERING, vol. 36, no. 1, 1992, pp. 39-52
 139. Olaszy G, Németh G, Gordos G, The MULTIVOX multilingual text-to-speech converter, In: Talking machines: Theories, Models and Applications, 1992, pp. 385-411 Google scholar
 140. Olaszy G, Németh G, Multilingual Text-To-Speech Converter, In: JOURNAL ON COMMUNICATIONS (BUDAPEST), vol. XLII, 1992, pp. 46-54
 141. Olaszy G, Németh G, Artificial speech functions for the handicapped, In: International Conference on Computers for the Handicapped persons, Vienna, Ausztria, 1992, pp. 389-396
 142. Sabah M A, Gordos G, Olaszy G, A Novel Speech Synthesis Method for Modern Standard Arabic, In: Al-Azhar Second International Engineering Conference, Cairo, Egyiptom, 1991, pp. 141-152
 143. Olaszy G, Timing Algorithms in the MULTIVOX Automatic Multilingual Text-to-speech System, In: Temporal Factors in Speech, 1991, pp. 153-173
 144. Olaszy G, The inherent time structure of speech sounds, In: Temporal Factors in Speech, 1991, pp. 107-138
 145. Olaszy G, Németh G, Gordos G, MULTIVOX - a general purpose speech output device for German and other six languages, In: Plenarvortäge und Fachbeitrage der 17. Gemeinschafttagung der DAGA, Bochum, Németország, 1991, pp. 961-964
 146. Olaszy G, Gépi beszédelőállítás írott szöveg alapján, In: Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, Magyarország, 1991, pp. 13-18
 147. Olaszy G, Crosslinguistic description of intonation contours of a multilanguage text-to-speech system, In: International Congress of Phonetic Sciences, Aix-en-Provence, Franciaország, 1991, pp. 210-213
 148. Olaszy G, Adaptation of the MULTIVOX text-to-speech system to Italian, In: European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH '91), Genova, Olaszország, 1991, pp. 1247-1250
 149. Gósy Mária, Olaszy Gábor, Laczkó Mária, A MULTIVOX írás-beszéd átalakító rendszer beszédminőségének vizsgálata, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 23, 1991, pp. 62-73
 150. Olaszy G, Németh G, Gordos G, Phonetic Aspects of the MULTIVOX text-to-speech system, In: Workshop on Speech Synthesis, Autrans, Franciaország, 1990, pp. 277-280 Google scholar
 151. Olaszy G, Németh G, Gordos G, Implementational aspects of the MULTIVOX text-to speech converter, In: Workshop on Speech Synthesis, Autrans, Franciaország, 1990, pp. 233-236
 152. Olaszy G, Koutny I, A speaking computer for language learning. New Media in the Humanities, In: International Conference on interactive audio, interactive video and open learning, Amsterdam, Hollandia, 1990, pp. 159-166
 153. Gósy Mária, Laczkó Mária, Olaszy Gábor, Második generációs beszédszintetizáló rendszer érthetőségének és természetességének objektív meghatározása, In: előadás, 1990, pp. 1-70
 154. Olaszy Gábor, Fonetikai alapú szabályrendszer a magyar beszéd automatikus, gépi előállításához, 1989
 155. Olaszy G, Koutny I, Teaching of Hungarian to Foreigners by Speaking Computer, In: Speech Research International Conference, Budapest, Magyarország, 1989, pp. 277-280
 156. Olaszy G, Speech Synthesis in Hungary from the beginnings up to 1989, In: Speech Research International Conference, Budapest, Magyarország, 1989, pp. 289-292
 157. Olaszy G, MULTIVOX - A flexible text-to-speech system for Hungarian, Finnish, German, Esperanto, Italian and other languages for IBM-PC, In: European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH '89), Paris, Franciaország, 1989, pp. 525-529
 158. Olaszy G, From Text to Speech - the Mitalk System - Allen,j, Hunnicutt,ms, Klatt,d, Armstrong,rc, Pisoni,d, In: LINGUISTICS, vol. 27, no. 6, 1989, pp. 1160-1162 WoS
 159. Olaszy G, Elektronikus beszédelőállítás. A magyar beszéd akusztikája és formánsszintézise, Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1989, p. 352
 160. Olaszy G, Németh G, Gordos G, Koutny I, Approach to a multilingual text-to-speech synthesis, In: Joint Seminar on Speech Processing, Vienna, Ausztria, 1989, pp. 14-17
 161. Németh G, Gordos G, Olaszy G, Tihanyi A, Embedding speech synthesis into applications, In: Speech Research International Conference, Budapest, Magyarország, 1989, pp. 285-288
 162. Czap László (feltaláló), Gordos G (feltaláló), Olaszy G (feltaláló), Podeletz Gy (feltaláló), Magyar G (feltaláló), Takács Gy (feltaláló), Eljárás beszédet előállító jelrészletek halmazának nyelvfüggetlen meghatározására szintetizált beszéd létrehozásához, szabadalom, 1989
 163. Olaszy Gábor, On the speaking Module of an Automatic Reading Machine, In: Proc. of the First European Conference on Speech Technology, Edinburgh, Nagy-Britannia, 1988
 164. Olaszy G, Koutny I, Esperanto speech synthesis system and its application in language learning, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 19, 1988, pp. 47-54
 165. Olaszy G, Die anwendungen des Flex-Deutsch Sprachsynthesesystem in phonetischen Forschungen, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 19, 1988, pp. 34-47
 166. Olaszy G, Koutny Ilona, Czap László, Automatic synthesis of Esperanto, In: Proceedings of the 9th Conference on Acoustics, Budapest, Magyarország, 1988, pp. 132-137
 167. Olaszy G, A beszédhangok belső időszerkezete, In: Tanulmányok a beszéd időviszonyairól, 1988, pp. 65-86
 168. Gósy M, Olaszy G, Hirschberg J, Farkas Zs, Synthetic speech for audiological screening of children according to the G-O-H system, In: Pediatric Oto-Rhino-Laringology of the 4th Int. Cong. of Pediatric Oto-Rhino-Laringology, Eger, Magyarország, 1988, pp. 531-534
 169. Czap László, Gordos G, Németh G, Olaszy G, Tihanyi A, An integrated approach to text-to-speech and fixed vocabulary formant synthesis, In: Digitale Sprachverarbeitung, Bad Nauheim, Németország, 1988, pp. 213-216
 170. Arató A, Olaszy G, Vaspöri T, Hungarian and German speaking computers for the Blind, In: NJSZT-OGC seminar, Budapest, Magyarország, 1988, pp. 45-49
 171. Olaszy G, Gordos G, On the speaking modul of an automatic reading machine, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 17, 1987, pp. 163-191
 172. Olaszy G, Gordos G, Automatic text-to-speech system applied in a reading machine, In: European Conference on Speech Technology (EUROSPEECH '87), Edinburgh, Egyesült Királyság, 1987, pp. 25-29
 173. Olaszy G, Gordos G, A Hungarian Text-to-Speech System, In: Eleventh International Congress on Phonetic Sciences, Tallinn, Litvánia, 1987, pp. 93-96
 174. Koutny I, Olaszy G, Fonetika fono kaj realigo de esperantlingva elektronika parolgenero, In: Aktoj de Internacia Scienca Simpozio: Esperanto 100-jara, Vienna, Ausztria, 1987, pp. 187-202
 175. Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt, Phonetically based new method for audiometry: The G-O-H measuring system using synthetic speech, In: Proceedings of the XIth ICPhS, Tallinn, Észtország, 1987, pp. 185-189
 176. Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt, Phonetically based new method for audiometry: the G-O-H measuring system using synthetic speech, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 17, 1987, pp. 84-102
 177. Olaszy G, Podoletz Gy, Planning a Hungarian speaking, LPC based text-to-speech system: Aspects of phonetics, In: FASE Symposium Sopron, Sopron, Magyarország, 1986, pp. 147-150
 178. Olaszy G, Podoletz Gy, Fiser J, Poppe A, LPC-elven működő text-to-speech beszédszintetizáló rendszer fejlesztése, In: INFORMÁCIÓ ELEKTRONIKA, vol. 21, no. 5, 1986, pp. 247-255 pdf
 179. Olaszy G, Podoletz Gy, Automatikus szöveg beszéd átalakítás a Scriptovox-MEA 8000 rendszerben, In: KÉP ÉS HANGTECHNIKA, vol. XXXII, no. 5, 1986, pp. 97-103
 180. Olaszy G, Podoletz Gy, A Scriptovox-MEA 8000 beszédelőállító rendszer felépítése és hangelemtára, In: KÉP ÉS HANGTECHNIKA, vol. XXXII, no. 4, 1986, pp. 97-103
 181. Olaszy G, Podoletz Gy, A beszéddallam automatikus előállítása a Scriptovox-MEA 8000 beszédelőállító rendszerben, In: KÉP ÉS HANGTECHNIKA, vol. XXXII, no. 1, 1986, pp. 12-16
 182. Hunyadi L, Gósy M, Olaszy G (szerk.), Studies in Applied Linguistics, Debrecen: KLTE, 1986
 183. Gósy M, Olaszy G, Hirschberg J, Farkas Zs, The G-O-H synthesised speech method for auditory screening of children, In: International Congress of Audiology, Prague, Csehszlovákia, 1986, pp. 82-83
 184. Gósy M, Olaszy G, A Scriptovox-MEA 8000 automatikus beszédelőállító rendszer hangminőségének vizsgálata, In: KÉP ÉS HANGTECHNIKA, vol. XXXII, no. 2, 1986, pp. 11-17
 185. Olaszy G, Speech synthesis in Hungary in the 80ies, In: előadás, 1985
 186. Olaszy G, A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítő elemeinek szerkezete és szintézise, In: NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK, vol. 121, 1985
 187. Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt, Szintetizált szavak használata a beszédaudiometriában II., In: FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT, vol. 31, 1985, pp. 227-233
 188. Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt, Szintetizált szavak használata a beszédaudiometriában I., In: FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT, vol. 31, 1985, pp. 92-96
 189. Gósy Mária, Olaszy Gábor, A magyar kísérleti fonetika első évtizedei, In: NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, vol. LXXXVII, no. 1985/1, 1985, pp. 109-121
 190. Olaszy Gábor, A phonetically based data and rule system for the real time text-to-speech synthesis of Hungarian, In: Proceedings of the Xth International Congress of Phonetic Sciences, Utrecht, Hollandia, 1984, pp. 243-246
 191. Olaszy G, Hochenburger E, A mesterséges beszéd felhasználása zajos ipari környezetben, In: KÉP ÉS HANGTECHNIKA, vol. XXX, 1984, pp. 12-16
 192. Kiss G, Olaszy G, A Hungarovox magyar nyelvű, szótár nélküli, valós idejű párbeszédes beszédszintetizáló rendszer, In: INFORMÁCIÓ ELEKTRONIKA, vol. 19, no. 2, 1984, pp. 98-111
 193. Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Eljárás szintetikus hangsorok előállítására hallásvizsgálatokhoz, szabadalom, 1984
 194. Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt, Kisgyermekkori beszéd-audiometria, In: FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT, vol. 29, 1983, pp. 93-102
 195. Gósy Mária, Olaszy Gábor, A gépi beszéd megértése, In: NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, vol. LXXXV, no. 1983/1, 1983, pp. 83-105
 196. Olaszy Gábor, Kiss Gábor, Eljárás és berendezés szintetizátor(ok) vezérlésére, szótár nélküli szintetizált beszéd a vezérléssel quasi azonos időben történő előállítására, szabadalom, 1982
 197. Olaszy G, Some rules for the formant synthesis of Hungarian, In: Budapesti Akusztikai Kollokvium, Eger, Magyarország, 1982, pp. 204-220
 198. Olaszy G, A magyar mássalhangzók és a mássalhangzó-magánhangzó-kapcsolódások akusztikai szerkezetének analízise és szintézise, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 10, 1982, pp. 46-84
 199. Olaszy G, Kiss G, A magyar beszéd automatikus szintézisének első lépcsője, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 10, 1982, pp. 110-116
 200. Kiss G, Olaszy G, Interaktív beszédszintetizáló rendszer számítógéppel és OVE III beszédszintetizátorral, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 10, 1982, pp. 21-45
 201. Gósy M, Olaszy G, Hirschberg J, Farkas Zs, On the use of synthesised words in speech audiometry, In: International Congress of Audiology, Helsinki, Finnország, 1982, pp. 59-60
 202. Olaszy G, Hangsorok számítógépes szintézisének előkészítése, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 8, 1981, pp. 147-160
 203. Olaszy G, Új műszer a beszéd intonációjának percepciós vizsgálatához, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 2, 1978, pp. 108-114
 204. Olaszy G, Szintetizált magyar magánhangzók formáns-intenzitás és formáns-sávszélesség értékei, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 1, 1978, pp. 68-77
 205. Olaszy G, A zönge szerepe az egyéni hangszínezet kialakításában, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 4, 1978, pp. 137-147
 206. Olaszy G, A magyar beszéd intonációs vizsgálatának eszközfonetikai háttere, In: MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK, vol. 3, 1978, pp. 101-110
 207. Wollemann M, Olaszy G, Spectrogram Analysis of Different Alarm Calls in Gulls and Waders, In: AGRESSOLOGIE: REVUE INTERNATIONALE DE PHYSIO-BIOLOGIE ET DE PHARMACOLOGIE, vol. 18, no. 2, 1977, pp. 97-102 Scopus WoS
 208. Szende T, Kassai I, Olaszy G, A beszédhang minőségének ellenőrzése, In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 99, 1975, pp. 345-349