Frissítés folyamatban

A tárgy célkitűzése

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális, gesztus és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (Human computer interaction, HCI), külön hangsúlyt fektetve az intelligens környezetekben (város, otthon, munkahely) működő alkalmazások és szolgáltatások személyre szabott, hely- és környezetfüggő interfészeire.


A tárgy felelőse és oktatói

Dr. Zainkó Csaba


Dr. Zainkó Csaba, Dr. Tóth Bálint Pál, Dr. Csapó Tamás Gábor, Tarján Balázs

A tárgy hivatalos adatlapja

https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMMA11/


A tárgy alapadatai

A tárgy MSc szakirányhoz tartozik.

A tárgy követelményei: 2/1/0/v

A tárgy sikeres teljesítéséhez a szorgalmi időszakban egy gyakorlati feladat megoldása szükséges, melynek előrehaladtát a hallgatók a félév során több kiselőadás formájában mutatják be. Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat sikeres teljesítése. A gyakorlati feladatot kiemelkedően megoldók megajánlott jegyben részesülhetnek. A gyakorlati feladat pótlásként beadható a pótlási hét végéig.

Viszgaidőszakban megajánlott jegyet nem szerzett hallgatók írásbeli vizsgát tehetnek az aláírás feltétel teljesülése esetén.

A hallgatók kérdéseikkel bármikor kereshetik az előadókat illetve a gyakorlatvezetőket.

A tárgy segédanyagai

Ajánlott irodalom:


Félévközi feladat

Határidő Feladat Formátum Mennyiség Feltöltés
2020. Szeptember 14. 8:00 0 - Csapatválasztás txt Ez a minta dokumentum kitöltve. MS teams
2020. Október 5. 8:00 1/a - Interjú pdf Script 2.o. MS teams
mp3 Hanganyag min 5, max 15 perc. 128kbit/sec MS teams
pdf Értékelés 1.o. MS teams
2020. Október 12. 8:00 1/b - Storyboard pdf Rajzok 4x2 db A4-es oldal 8.o. MS teams
pdf Értékelés 1.o. MS teams
2020. Október 19. 8:00 1/c - Prezentáció ppt v. pdf és youtube link min 5, max 10 fólia és 10 perces videó MS teams
2020. Október 19. 8:00 1/d - Papír prototípus pdf Rajzok 2.o. MS teams
pdf Értékelés 1.o. MS teams
2020. November 23. 8:00 2/a - Kiértékelés pdf Kiértékelési stratégia 1.o. MS teams
pdf Kiértékelési terv 2.o. MS teams
pdf Kiértékelési jegyzőkönyv 1.o. MS teams
pdf Értékelés 1.o. MS teams
2020. December 7. 8:00 2/b - Prezentáció ppt v. pdf és youtube link min 8, max 15 fólia és 15 perces videó MS teams
url videó felület használatáról min 1 perc, max 3 perc YouTube link MS teams
2020. December 14. 8:00 2/c - Feladat dokumentáció pdf Dokumentáció 10.o. MS teams
zip Elkészült program, forrás egyebek MS teams

Feladatok pontozása

Eredmények lekérdezése

A pontozás a következő szempontok szerint történt:

Pontérték Indoklás
0-39% nem megfelelő feladt megoldás
40-54% elégséges megoldás
55-69% normal megoldás, semmi extra
70-84% szép megoldás
85-100% nagyon igényes, mintaszerű megoldás

A félév során összesen 60 pont szerezhető két feladatból, a következő felosztás szerint.

Feladat Pontok rész Pontok
1 Összesen 20 pont a - Interjú 5 pont
b - Storyboard 5 pont
c - Prezentáció 5 pont
d - Papír prototípus 5 pont
2 Összesen 40 pont a - Kiértékelés 10 pont
b - Prezentáció 10 pont
c - Feladat dokumentáció 20 pont

Minden részből a pontszám 40%-át el kell érni, ez az aláírás feltétele (2/5 pont, 4/10 pont, 8/20 pont).

Feladatok késedelmes leadása esetén pontszám levonása történik. Prezentációt az előadás előtt be kell küldeni! 5 pontos feladatnál, maximum három nap késés engedhető meg, a többinél maxiumum 5 nap. A december 11-i határidő esetén a beadás adminisztratív okok miatt maximum 1 nappal késhet! 1 héttel hamarabbi beküldés esetén +1 pont szerezhető! A késedelem a következő levonásokkal jár:

Késdelem Pontok
1 nap -1 pont
2 nap -2 pont
3 nap -3 pont
4 nap -4 pont
5 nap -5 pont
6 vagy több nap nem megengedett

ELŐADÁSOK és GYAKORLATOK